Projekty rządowe i samorządowe

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe.

ZNAK SPRAWY: ZP-271-4/17

Przetarg nieograniczony z dnia 26.04.2017 r.
na:
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny - remont i odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem (etap I)

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu:ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ:SIWZ

SIWZ wersja edytowalna:SIWZ_wersja_edytowalna

STWiOR :STWiOR

Przedmiar:przedmiar

Projekt budowlany: PB_Opis.pdf , PB_1.pdf , PB_2.pdf , PB_3.pdf , PB_4.pdf , PB_5.pdf

Pozwolenia: pozwolenie_na_budowe.pdf , decyzja_konserwatora.pdf

Informacja z otwarcia ofert: informacja_z_otwarcia_ofert_poterna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Twierdza Srebrna Góra – galerie